*

Anmerkung

Bezeichnung des Standards in drei Sprachen des Codex Alimentarius:

Englisch:

Standard for cocoa (cacao) mass (cocoa/chocolate (liquor) and cocoa cake

Französisch:

Norme pour le cacao en pâte (liqueur de cacao/chocolat) et le tourteau de cacao

Spanisch:

Norma para el cacao en pasta (licor de cacao/chocolate) y torta de cacao